دهکده قلبم
حــــرفام تک سایزن تـــــن هرمغزی نمــــــیــــره

ســـلــآمـ خــوشـ اومـــدیـــد........انتــقآد یــادتــون نــره.♥


+ تاريخ شنبه 1 فروردين 1394 | ساعت18:17 | نويسنده ♥♥bahare♥tanha♥♥ |


ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ، ﻳﮏ ﺟﻔﺖ ﮐﻔﺶ ﺧﺮﻳﺪﻡ ﮐﻪ ﺭﻧﮕﺶ ﻗﺸﻨﮓ ﺑﻮﺩ

ﺍﻣﺎ ﺍﻧﺪﮐﻲ ﭘﺎﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﮐﺮﺩ . ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﮔﻔﺖ:

ﮐﻤﻲ ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺭﺩ، ﺟﺎ ﺑﺎﺯﻣﻲ ﮐﻨﺪ . ﺧﺮﻳﺪﻡ ، ﭘﻮﺷﻴﺪﻡ ، ﺧﻴﻠﻲ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﻣﺎ ﺟﺎ ﺑﺎﺯ ﻧﮑﺮﺩ ،

ﻓﻘﻂ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺖ . ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ ،

ﺑﻬﺮ ﺣﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻧﮕﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻢ ، ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﻲ ﭘﻮﺷﻢ .

ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻫﻢ ، ﭘﺎﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﮐﺮﺩ. ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ .

ﮐﻔﺸﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺮﻧﮓ ﺑﻮﺩ ،

ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪﻡ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪﻡ ﻭ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﻡ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﻬﺶ ﻣﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ .

ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺳﺖ ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﻬﺶ ﺩﺍﺷﺖ .

ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺣﻤﻠﺶ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﯼ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﺩ.

ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﮐﺮﺩﻧﺶ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩ.

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮐﻔﺶ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻢ!


+ تاريخ سه شنبه 2 شهريور 1395 | ساعت20:36 | نويسنده ♥♥bahare♥tanha♥♥ |+ تاريخ جمعه 9 بهمن 1394 | ساعت12:28 | نويسنده ♥♥bahare♥tanha♥♥ |


+ خآنوآدت مےدونن؟؟؟!- چے رو؟؟؟+ کھ حآلت خــــوب نیس !!!!- نھ ...+ مےدونن از وقتے فھمـــــــدے

تو چھ دنیآیـــے ھستے و بآ آدمآیـــے...آشنآ شدے ,

دیگھ اون دختــر کوچولوے سآدشـــــــون نیستے؟؟


- نھ ...


+مےدونن دلـــــــت شکستھ؟؟


- نھ...


+مےدونن شبآ تآ صــــبح گریھ مےکنے؟؟؟


- نھ ...

+اصلاً مےشنآسنت؟؟

-دیگـ نـه


+ تاريخ پنجشنبه 24 دی 1394 | ساعت13:41 | نويسنده ♥♥bahare♥tanha♥♥ |ﺍﮔﻪِ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻦ ﯾﻪ ﻧََﻔﺮ . ♟.


⇜ ﯾِﻬﻮ ﻋَﺼﺒﯽ ﻣﯿﺸﻪ . . ♟.


⇜ ﯾِﻬﻮ ﻣﯿﺮﻩ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ . . ♟.


⇜ ﯾِﻬﻮ ﮔﻨﺪ ﺯَﺩﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺗﻮ ﻓﺎﺯﺵ . . .


⇘⇘ ﻭَﻟﯽ ﯾِﻬﻮ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺩﯾﻘﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﮑﻨﻪ


ﺑﻪ


ﺑﮕﻮ ﺑﺨﻨﺪ . . . !


ﻣُﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻡ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﺩﺍﻏﻮﻧﻪ . . . !


ﻓﻘﻂ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺭﻭ ﻟﺒﺎشــه.


+ تاريخ پنجشنبه 24 دی 1394 | ساعت13:38 | نويسنده ♥♥bahare♥tanha♥♥ |به بعضیام باس گفت:
خلایق، خر چه لایق؟!:|


+ تاريخ شنبه 23 آبان 1394 | ساعت22:56 | نويسنده ♥♥bahare♥tanha♥♥ |
بعد از تو لبخند یادم نمیاد
ولی خب؛ به درک:|
تریپ اخم شیک تره:|


+ تاريخ شنبه 23 آبان 1394 | ساعت22:53 | نويسنده ♥♥bahare♥tanha♥♥ |شاید خودم کامل نباشم..
ولی کاملا خودمم...


+ تاريخ شنبه 23 آبان 1394 | ساعت22:52 | نويسنده ♥♥bahare♥tanha♥♥ |


ye seriyam gharar bood faghat ye boose bashan kar bala geref be donya omadan


+ تاريخ پنجشنبه 29 مرداد 1394 | ساعت12:35 | نويسنده ♥♥bahare♥tanha♥♥ |


عکس و تصویر

بعضیا فیسشون نازه.....

اما حیف که جفت سورا خاشون بازه........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

یه سریا خون آشامن فقط خون میخورن .........

یه سریا کون آشامن فقط گه میخورن............

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

هرکی ازم ناراحته خجالت نکشه بگه

تا از دلش در بیارم بزارم تو کونش......هه+ تاريخ يکشنبه 14 تير 1394 | ساعت23:39 | نويسنده ♥♥bahare♥tanha♥♥ |


به بعضیا باس گف: تو که با همه می لاسی.....

حالاروما حساسی؟؟؟؟؟؟

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

به بعضیا باس گف: اوی جوجو اونی که تو باش پز میدی.....

هنو اسم ما پسورد گوشیشه......هه

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

باس به بعضیا بگی حاجی شوما به ما نمیخوری

اگه هم بخوری بخیه میخوری .............هه

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

یاد گرفتم ....

وقتی خوبــــــــــــــاسکوت میکنن ........... لـــــــــاشــــــیا ظهور میکنن


+ تاريخ يکشنبه 14 تير 1394 | ساعت23:38 | نويسنده ♥♥bahare♥tanha♥♥ |


به بعضیا باس گف:حاجی موقعی که ما ناب بودیم......

شوما تویه واتس آپ بودی...........

رویه پای مامیت خواب بودی..........

دنبال عروسکات بودی..........

توکفه لایکات بودی.........هه

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

باس به بعضیا بگی: هوی عمویی منو نگا.....

برق دارم شوصون مگا............

باهمین دستام میدمت بگا..........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

سلامتی کسی که تو دلم درخشید ....

ولی دیه دوسش ندارم ببخشید............هه

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

به بعضیا باس بگی : اخه عن....

توروچه به من+ تاريخ يکشنبه 14 تير 1394 | ساعت23:35 | نويسنده ♥♥bahare♥tanha♥♥ |یه بدن لش دارم .........

هفت گرو هشت دارم............

تودنیا فقط دلگیری ازش دارم........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

میگن کردن لذت داره ............ زندگی که کردنی بود اون بود لذتش

ومیگن دادن دردر داره .............. وای به حال جون که دادنیه

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

به عشق دلم .............

شبا تا صب ولم.............

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

نه خودت شاخی نه دوستات..........

پ برگرد برو تو روستات............هه

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

حاجی اونی که شما خوایدی باهاش

ما ریدیم بهش از سر تاپاش

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

عزیزم جلو نیا دیه اخر مرزه ............

معذوریم از پذیرش ادم هرزه...........


+ تاريخ يکشنبه 14 تير 1394 | ساعت23:33 | نويسنده ♥♥bahare♥tanha♥♥ |


دختر: دوست دارم

پسر: هه هه

دختر:عاشقتم

پسر : هه هه

دختر: دیونتم

پسر : هه هه

دختر: میخوام بیام پیشت

پسر: کی ؟؟ واقعا؟؟؟

دختر: هه هه

ریریدم به همشون ........ سلامتی همه دخیا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

هنگامی که خدا زن ومرد را از گل خلق کرد و انها را در افتاب گذاشت تا خشک شوند....

ناگهان زن جیغی کشید و به خدا گفت:

مرد مشتی گل از لای پا های من برداشت و لای پاهای خودش گذاشت

خدا گف: عیبی ندارد...

کاری میکنم که مرد تا اخر عمر برای گذاشتن آن در سر جایش به تو التماس کند


+ تاريخ يکشنبه 14 تير 1394 | ساعت23:30 | نويسنده ♥♥bahare♥tanha♥♥ |


به بعضیا باس گفت:« ببینم تو رو......هه....... خندیدم برو.»

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ببین داش ماشیشه ایم....

زود میشکنیم....

ولی بد جر میدیم.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

داشی جون بزن به چاک.......

تا نرفتی به فاک


+ تاريخ يکشنبه 14 تير 1394 | ساعت23:28 | نويسنده ♥♥bahare♥tanha♥♥ |


اسفند ماهی که باشی همیشه یه تبسم آرامش بخش رو چهرته...!

اسفند ماهی که باشی گاهی یه اخم کوچیک باعث جذابیت صد برابری چهرته که جذبتو بیشتر می کنه...!

اسفند ماهی که باشی رنگای مورد علاقت ، بیشتر توو مشکی و ابی و قرمزخلاصه میشه...!

اسفند ماهی که باشی رنگ ماهت سبزه...!

اسفند ماهی که باشی همه تیپا یه طرف، تیپ تمام مشکی هم یه طرف...!

اسفند ماهی که باشی خیلی چیزارو میفهمی ولی به روی خودت نمیاری!

اسفند ماهی که باشی حواست هست دل کسی و نشکنی و ناراحتش نکنی، هر چند به راحتی همین کارو باهات کرده باشن...!

اسفند ماهی که باشی تو اوج ناراحتی هم که باشی، اما بازم تا اراده کنی می تونی یه جمعی رو به نشاط بیاری و لبخندو رو لباشون بنشونی..!

اسفند ماهی که باشی میتونی توو یه لحظه، کامل از خود بیخود بشی و عرش و به فرش بدوزی...!

اسفند ماهی که باشی عالم و آدمو به راحتیِ آب خوردن درک می کنی اما دریغ از یه درک کوچولو واسه خودت...!

اسفند ماهی که باشی همین تفاوت ها ،یعنی منحصر به فرد بودنِ تو!

اسفند ماهی که باشی میتونی آرزوی هر مردی باشی...!

اسفند ماهی که باشی یه آهنگو اینقدر گوش میدی تا جیغ همه رو در بیاری!

اسفند ماهی که باشی معنی سکوتت رو فقط خودت میفهمی و بس!

اسفند ماهی که باشی گاهی خودتم نمی دونی چته! درکت خارج از توان اطرافیانت میشه..!

اسفند ماهی که باشی گاهی حس میکنی تو اصلا مال این زمان نیستی! متعلق به دوره ی دیگه ای هستی...!

اسفند ماهی که باشی دلت نازکه و زودی میشکنه اما دم نمی زنی و بازم می خندی...!

اسفند ماهی که باشی بهترین مشاور واسه همه ای، اما به خودت که میرسی نمی دونی چی درسته و چی غلط..!

اسفند ماهی که باشی گاهی خیلی بد اخم و عصبی هستی ، گاهی هم خیلی خوش خنده و دیوونه ...!

اسفند ماهی که باشی دل همه رو زود به دست میاری و همه بدونِ اینکه بدونن " چرا " زود باهات انس میگیرن..!

اسفند ماهی که باشی همیشه مثه آبِ روی آتیش می مونی و این یه نکته رو هزاران نکته ی مثبت تو به حساب میاد ...!

خدا هواتو همیشه بیشتر داره چون میدونه دلت کوچیکتر از 11 ماهه دیگه اشه...!


من یه اسفند مـــاهــیـــم...
من همون دیوونه م که هیچ وقت عوض نمیشه...
همونی که همه باهاش خوش حال هستن ..
همونی که اونقدر یه آهنگ رو گوش میده
که از ترانه گرفته تا ریتم و خوانندش متنفر بشه....
همونی که هق هق همه رو به جون دل گوش میده،
اما خودش بغضاش رو زیر بالش میترکونه.....
همونی که همه فکر میکنن سخته، سنگه اما با هر تلنگری میشکنه...
همونی که مواظبه کسی ناراحت نشه اما همه ناراحتش میکنن...
همونی که تکیه گاه خوبیه اما واسش تکیه گاهی نیست...
همونی که کلی حرف داره اما . .____________________$$$$$$$
_____________________$$$$$$$$$$
__________________$$$$$$$_$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$_$$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$
__$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$_$$_$$$$$$$$___$$$$$$_$$$
__$$$_$$_$$$$$$$$_____$$___$$$
_$$$$$_$$$$$$$$$$$__________$$
_$$$_$$_$$$$$$$$$$
_$$$_$$_$$$$$$$$$$
_$$$_$$_$$$$$$$$$$$
$_$$$$$$__$$$$$$$$$
$_$$$$$$___$$$$$$$$
_$$$$$$$$$__$$$$$$$
$_$$$$$$$$___$$$$$$
$$_$$$$$$$$___$$$$$
$$$_$$$$$$$$__$$$$$$
_$$$_$$$$$$$$$_$$$$$
$$$$$ __$$$$$$$$_$$$$
$$$$$$$ __$$$$$$$$$__$
$_$_$$$$$__$$$$$$$$$_$$$$
$$$__$$$$$__$$_$$$$$$$_$$$$
$$$$$$_$$__$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$
_$$$__$$_$$________$$$$$$$$$$$
_$$$_$$_____________$$$$$$$$$$
_$$_$$______________$$$$$$$$$$
_$$$$________________$$$$$$$$$$
_$$$$________________$$$$$$$$$$
__$$$_________________$$$$$$$$$
$_____________________$$$$$$$$$
$____________________$$$$$$$$$$
$____________________$$$$$$$$$$
$____________________$$$$$$$$$__$$$$$
$___________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____________________$$$$$__$$$$$$$$


Pr○.Ғ Є-м H○мз

Archive

1395
1394
1393

links

قلب مهمان خانه نیست/بهار/
نامه های عاشقانه /پوریا/
در انتظار روز مرگ/خاطره/
حرف های دلم(بهار♥)
عاشقانه/هستی/
دختــــرک تـــــنــها/نازنین/
خنده چت
قالب وبلاگ/اسکینک/
دانلودنت/ابوالفضل/
تاوان قلبه شکسته/آیسان/
اکوردهای خواننده های محبوب/علیرضا/
تنهایی من با خدا/خاطره/
بک گراند
ساخت بنر رایگان/مهدی نجفی/
حرف دل یه دختر مردادی/بهاره/
ارومه ولی قانونن داغونه خخخ/ویدااکبری/
بهترین خواننده ی دنیامجید ترکاشوند/خودم/
آפּاے ᓘـاڪ /مریم/
ای ادمها دلها الزایمر نمی گیرند/زهراجون/
همه چیز اینجاست/ایداجون/

Designed by

مرجع كد اهنگ


کد ِکج شدَنِ تَصآوير

• •♣ ♣ کد حرفه ای قفل کردن راست کلیک ♥ ♥